ΜΗ ΔΡΑΣΗ


ΜΗ ΔΡΑΣΗΝα εφαρμόζεις την αρχή της μη δράσης.

Στην εργασία να γίνεσαι απλός.

Στη ζωή να εκτιμάς τα ασήμαντα πράγματα.

Το μικρό να το αντιμετωπίζεις ως μεγάλο.

Το λίγο να το αντιμετωπίζεις ως πολύ.

Την κακία να την αντιμετωπίζεις με την αρετή.

Το δύσκολο να το αντιμετωπίζεις όσο είναι ακόμη εύκολο.

Tο μεγάλο να το χειρίζεσαι όσο είναι ακόμα μικρό.

Όλα τα δύσκολα του κόσμου

ξεκινούν αναγκαστικά από κάτι εύκολο.

Όλα τα μεγάλα του κόσμου

ξεκινούν αναγκαστικά από κάτι μικρό.

Γι' αυτό, ο συνετός δεν επιδιώκει το μεγάλο

και σ' αυτό οφείλει το μεγαλείο του.

Οι αστόχαστες ενέργειες απολαμβάνουν λίγη εμπιστοσύνη,

Η επιπόλαιη συμπεριφορά προκαλεί προβλήματα.

Γι' αυτό, ο συνετός δεν υποτιμά ποτέ τις δυσκολίες

κι έτσι καταφέρνει να τις αντιμετωπίζει.
ΤΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

ΛΑΟ ΤΣΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια