Αν αναλάβεις κάποια θέση που υπερβαίνει τις δυνατότητες σου, αφενός θα γελοιοποιηθείς , αφετέρου ... (ΜΑΞ ΕΞΕΛΜΑΝ)


Αν είσαι αηδόνι, παίξε καλά τον ρόλο του αηδονιού. Αν είσαι κύκνος, παίξε τον ρόλο του κύκνου.


Η ζωή είναι σαν θεατρικό έργο. Ο ρόλος που παίζουμε ρυθμίζει ποιες πράξεις είναι κατάλληλες για μας. Οι Στωικοί λένε ότι πρέπει να δεχόμαστε τη μοίρα μας, όποια κι αν είναι, αφού δεν επιλέγουμε τον ρολο μας. Να θυμόμαστε ότι είμαστε ηθοποιοί κι ότι οι ρόλοι μας έχουν αποφασιστεί από τον «συγγραφέα», τον δημιουργό.
Ακούγεται μοιρολατρικό, αλλά πρόκειται για μια σκέψη λίγο πιο σύνθετη: ό,τι κι αν είσαι, παίξε τον ρόλο που σου δόθηκε όσο καλύτερα μπορείς. Είναι δουλειά σου να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, αλλά είναι δουλειά άλλου (του θεού, της μοίρας) να επιλέξει ποιο ρόλο θα παίζεις: παραδείγματος χάρη, τον ρόλο ενός άνδρα, μιας γυναίκας ή ενός ανθρώπου που γεννήθηκε στη χώρα Α και όχι στη χώρα Β από γονείς Τάδε και όχι Δείνα.
Αν προσπαθήσεις να παίξεις ρόλους που ξεπερνούν τις δυνάμεις σου, όχι μόνο θα τους παίξεις άσχημα αλλά θα χάσεις και τον ρόλο που θα μπορούσες να παίξεις καλά. Αν αναλάβεις κάποια θέση που υπερβαίνει τις δυνατότητες σου, αφενός θα γελοιοποιηθείς, αφετέρου θα παραλείψεις να κάνεις αυτό που μπορείς. Μέσα στο σύμπαν ο καθένας μας έχει ένα ιδιαίτερο κάλεσμα, ένα ταλέντο, μια δεξιότητα (ή και περισσότερες). Μην προσπαθείς να γίνεις κάτι που δεν μπορείς να γίνεις. Μην υποτιμάς αλλά ούτε και να υπερτιμάς τις δυνάμεις σου. Μάθε το δικό σου κάλεσμα και ακολούθησε το.

61 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΩΙΚΟΥΣ
ΜΑΞ ΕΞΕΛΜΑΝ

.

Δεν υπάρχουν σχόλια